Program do sprawdzania plagiatu tekstu
Galeria Galerix.pl


Strona zawiera zdj?cia mojego autorstwa. Zdj?cia pochodz? z ró?nych zak?tków Polski i nie tylko. Miejsca w których sp?dzi?em cz?stk? swojego ?ycia. Umieszczone tutaj zdj?cia nadaj? si? na tapet? pulpitu ze wzgl?du na swoj? rozdzielczo?? ale nie tylko takie zdj?cia b?d? si? tu pojawia?y.


Je?li macie jakie? propozycj?, uwagi co do zdj?? to z mi?? ch?ci? przeczytam ka?d? propozycj? lub krytyk?.

Zach?cam do wspierania galerii (info tu).

?ycz? mi?ego korzystania z galerii.
Tomasz

Aukcje sponsorowane: